Bu dersin amacı, kimyanın temel kavramlarını felsefenin temel kavramlarıyla birlikte irdelemek ve felsefî bakış-açısıyla anlatmaktır. Dersin içeriği: Kimya Felsefesinin Tarihi ve Temel Kavramları; Bilim ve Kimya Felsefesi; Filozofların Kimya Felsefesine Etkisi; Determinizm, Atom Kuramı ve Bilimsel Gerçeklik; Kimya Felsefesinde:         Ontoloji, Epistemoloji ve İndirgeme; Kimya Teorileri ve Temel Soru(n)lar; Metafizik – Metakimya

The aim of this course is to provide students to examine the basic concepts of philosophy and chemistry together with the philosophical perspective. Course outline: Fundamental Concepts and History of Philosophy of Chemistry; Philosophy of Chemistry and Science; Philosopher’s Legacy for the Philosophy of Chemistry; Classical Determinism, Atomic Theory and Science Reality; In the Philosophy of Chemistry: Ontology, Epistemology and Reduction; Theories in Chemistry and Basic Questions; Metaphysics – Metachemistry.