Karışımları bileşenlerine ayırma yöntemleri ve prensipleri.

Fazlar, fazlar arası dengeler, süperkritik faz ve tanımı

Karbon dioksit ve argonun faz diyagramları ve fiziksel özellikleri

Damıtma ve ekstraksiyon işlemlerinin birbiriyle karşılaştırılması

Dalton’un kısmi basınçlar yasası

Ekstraksiyon yeteneğinin yoğunluğa bağlılığı.

Faz diyagramları, istatiksel mekanik, gerçek gazlar ve virial katsayılar.

Ekstraksiyon açısında değerlendirilmesi

Deneysel yöntemler, etilen/naftalin sistemi

Çok bileşenli sistemler, kompleks maddeler

Yapılan ilk çalışmalar, patentli çalışmalar, gaz ekstraksiyonunun uygulanma potansiyeli, gaz ekstraksiyonunun damıtma işlemi ile ve sıvı ekstraksiyonu ile karşılaştırılması.

Yapılan ilk çalışmalar, patentli çalışmalar, gaz ekstraksiyonunun uygulanma potansiyeli, gaz ekstraksiyonunun damıtma işlemi ile ve sıvı ekstraksiyonu ile karşılaştırılması.

Teknikler.

Katı yakıtların süperkritik çözücülerle ekstraksiyonu ile ilgili deneysel çalışmalar.

Atık maddelerin oksitlenmesi, toprakta kirlilik oluşturan maddelerin giderilmesi, sıkıştırılmış gazların kullanıldığı kromatografik yöntemler