Dersin İçeriği

Akvaryum dünyasına katılmak için motivasyon geliştirmeye giriş. Sudaki hayvan / bitki biyoçeşitliliği. Halk akvaryumları: Halk akvaryumlarının eğitim ve sosyalleşme üzerindeki temel işlevleri. Su organizmalarını, yaşam çevrelerini ve çevre dengesini anlamak. Çevre koruma ve çevre dostu uygulamalar için sürdürülebilir yaklaşımlar.

Dersin İçeriği (İngilizce)

Introduction to developing motivation for attending the aquarium world. Aquatic animal/plant biodiversity. Public aquariums: Main functions of public aquariums on education and socialization. To understand of aquatic organizms, awernes of life circles and environmental balance. Sustainable approaches for the environmental protection and ecofriendly applications.

Dersin Amacı

Suda yaşayan organizmalar dünya için hayati öneme sahiptirler. Toplumun üyelerinin gelecekte doğal ve sağlıklı bir çevrede yaşamak için sucul canlıları bilmesi, korunması ve geliştirilmesi gerekmektedir. Suda yaşayan canlılar hakkında farkındalık oluşturmak ve halk akvaryumlarının insan eğitimdeki etkinliğini ve rolünü de tartışmak gerekmektedir. Sucul organizmalar anatomik yapıları ne şekildedir? Sucul organizmaların insan için yararları nelerdir? Bu ders akvaryum dünyası isimi altında biyolojik ve sosyal süreçleri tartışmayı amaçlamaktadır.

Dersin Amacı (İngilizce)

Aquatic organisms have vital importance for the world. Society members need to know, protect and develop aquatic life to live in a natural and healthy environment in the future. It is necessary to raise awareness about living aquatic life and to discuss the role and effectiveness of public aquariums in human education. What are the anatomical structures of aquatic organisms? What are the benefits of aquatic organisms to humans? This course aims to discuss biological and social processes under the name/title of aquarium world.

Dersin Süresi

14 Hafta

Eğitim Dili

İngilizce