Bu derste, modern sesbilim ve biçimbilimin temel kavramları ve çözümlemeleri başta Türk İşaret Dili olmak üzere farklı işaret dillerinden örneklerle sunulduktan sonra, işaret dillerinin sesbilimsel ve biçimbilimsel görünümlerinin çözümlenmesi hedeflenmektedir.