Bu derste, plevranın viseral ve parietal dallarını veya bu iki yaprak arasındaki boşluğu etkileyen patolojilerin neden radyolojik görüntüler anlatılmaktadır. Plevral efüzyon, plevranın noduler ve diffüz kalınlaşması ve pnömotoraks radyolojik örneklerle açıklanmaktadır.