Sosyal politika 2 dersi kapsamında üretim ve emek süreçlerindeki dönüşüm 20. yüzyıl itibariyle ele alınacaktır. Fabrika sistemi içerisinde ortaya çıkan çeşitli akımların Refah Devleti ile ilişkileri ve böylece modern anlamda sosyal politikanın hangi koşullarda ortaya çıktığı değerlendirilecektir. Dersin vize sonrası bölümünde ise modern anlamda sosyal politikanın içerdiği, çeşitli toplumsal gruplara yönelik politikalar bütünsel olarak ele alınacaktır.