Dersin Amacı

"Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi" dersi temelde, öğretmen adaylarının eğitim sistemini örgütsel bir yapı olarak tanımalarını ve eğitim sisteminin yönetim sürecini kavramalarını amaçlayan bir derstir.

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi dersi kapsamında; Türk eğitim sisteminin amaçları ve temel ilkeleri, eğitim sisteminin yasal dayanakları,  Türk eğitim sisteminin yapısı, yönetim kuramları ve süreçleri, okulun örgüt özellikleri, eğitim programının, öğrenci işlerinin, işgören işlerinin, destek ve bütçe işlerinin yönetimi gibi konuların incelenerek öğretmen adaylarının Türk Eğitim Sistemi ve okul yönetiminin farklı boyutlarını anlamalarına ve bilgi sahibi olmalarına yardımcı olmak hedeflenmektedir.

Dersin Değerlendirilmesi

Öğrenci başarısının değerlendirilmesinde, öğrencinin derse devamının yanı sıra, öğrencinin ara sınavdan aldığı puan, sınıf içinde yapılan etkinliklere katılımı, ek kaynaklardan verilen okuma ödevleri ve  seçenekli ödev konularından öğrencinin kendi belirlediği grupla birlikte hazırladığı ödev öğrencinin yıl sonu başarı puanı olarak değerlendirilmektedir. Her öğrenci, seçenekli ödev konularından bir tanesini seçmeli ve dönem ödevi hazırlamalıdır.