IKT 101 kodlu ders kapsamında bilimsel yöntem ve iktisada dair temel kavramlar anlatıldıktan sonra, piyasa mekanizmasını oluşturan arz ve talebin belirleyicilerini ve piyasayı etkileyen dış etmenleri incelenir. Ders, giriş düzeyinde mikro iktisat teorisi kapsamına giren piyasa teorisi, rekabetçi ve rekabetçi olmayan piyasalarda fiyat ve üretim düzeylerinin belirlenmesi, piyasa etkinliği ve piyasa başarısızlığı, hükümet müdahaleleri gibi konuları içermektedir.


AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisada Giriş I Dersi Planı

Emel Memis

Güz, 2018-2019

Sali, 9:30-11:20

Crs, 9:30-11:20

ememis@politics.ankara.edu.tr

ILEF 155

 

Ders için önerilen kitap: Daron Acemoğlu, David Laison ve John A. List; Mikroekonomi, Beta 2016.


Ders planı

1.    Hafta

İktisat nedir, ne değildir? Bilimsel yöntem. Bölüm 1-2

2.    Hafta

Talep, arz ve piyasa dengesi. Bölüm 4

3.    Hafta

Tüketici tercihi, Bölüm 5

4.    Hafta

Üreticinin seçimi, Bölüm 6

5.    Hafta

Tam rekabet, Bölüm 7

6.    Hafta

Ticaret, Bölüm 8

7.    Hafta

Dışsallıklar ve kamu ekonomisi, Bölüm 9

8.    Hafta

Devlet ve ekonomi, Bölüm 10

9.    Hafta

Üretim faktörleri piyasası, Bölüm 11

   10.Hafta

Monopol, Bölüm 12

   11.Hafta

Oyun kuramı ve strateji