Teolojik Hermeneutik, Yahudi Hermeneutiği, İlk Dönem Hıristiyan Hermeneutiği, Ortaçağ Hısirtiyan Hermeneutiği, Hıristiyan İlahiyatının Reformu, Aydınlanma Çağında Teolojik Hermeneutik, Barth’ın Teolojik Hermeneutiği, Bultmanı’ın Teolojik Hermeneutiği, Kur’an’ın Yorumları, Muhammed Arkun, Hasan Hanefi, Nasr Ebu Zeyd, Fazlur Rahman


"Tarihi anlama metodu olarak yorum kuramları hakkında bilgi edinmek ve kuramları tartışmak."