Bu derste, ruh sağlığına ilişkin sosyal hizmet perspektifinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Ruh sağlığının tanımı, kapsamı, güncel tartışmalar, psikiyatrik sosyal hizmet alanında gerekli olan temel psikopatoloji bilgisi (çocuk ve yetişkin ruhsal bozuklukları), psikiyatrik sosyal hizmetin tarihçesi, kapsamı ve işlevleri etraflıca incelenecektir. Derste aynı zamanda ruh sağlığı alanında damgalama, ayrımcılık konuları ele alınacak ve bu sorunu çözmeye yönelik öğrencilerin donanımları geliştirilecektir. Bunun yanı sıra pek çok alanda sosyal hizmet uzmanlarının karşılaştığı travma, ikincil travma ve özebakım gibi konular da ele alınacaktır.

Dersin sonunda öğrenciler:
1) Psikiyatrik sosyal hizmeti kavramsal olarak açıklar 
2) Psikiyatik sosyal hizmetin tarihçesi hakkında bilgi sahibi olur 
3) Psikiyatrik hastalıkların psiko-sosyal boyutunu kavrar
4) Psikiyatrik hastalara ve ailelerine yönelik sosyal hizmet müdahalesini öğrenir.
5) Psikiyatride sosyal hizmet uzmanının rol ve işlevlerini öğrenir.