Tarihsel, kültürel ve coğrafi bir arka plandan hareketle, çağdaş Ortadoğu’nun siyasal, ideolojik, ekonomik ve sosyo-kültürel parametreleri anlatılmaktadır.