“ÇOCUK VE MİMARLIK: Çocuklar için Mimari Tasarım Öğretim Programı” anaokulundan lise çağına kadar olan çocuklara, öğretmenlere, ebeveynlere ve okul yöneticilerine, tasarıma ve mimarlığa ilişkin bilgi ve beceri kazandırarak, onları içinde bulundukları eğitim mekânlarını kendilerinin tasarlayabildiği, içinde yaşadıkları kültürel ve doğal dünyaya duyarlı bireyler haline getirmeyi sağlayan disiplinler arası bir programdır. Bu program, aynı zamanda, görsel düşünme yoluyla öğrenme, problem çözme, yaratıcı düşünme, grup etkileşimi ve iletişim becerilerinin geliştirilmesine ilişkin süreçleri içermekte ve çocukların özgüven kazanmalarını desteklemektedir.