• Toplumsal bir inşa olarak toplumsal cinsiyete ilişkin temel kavramlar anlatılarak, toplumsal cinsiyetin medyada nasıl temsil edildiği ve nasıl müzakere edildiği konusunda farkındalık sağlamayı amaçlayan öğrenci katılımının merkezde olduğu bir derstir.