Topolojik uzaylarda temel ayırma aksiyomları, Regüler, Normal, Tamamen Regüler, Bağlantılı, Lokal Bağlantılı, Eğrisel Bağlantılı topolojik uzaylar ve Bağlantılı Bileşen kavramı tanımlanarak temel özellikleri incelenecektir.