Bu derste, kamusal faaliyet deyince akla ilk gelen alanlardan eğitim ile halkların hem geçmişini hem de bugününü içinde barındıran kültür alanına ilişkin gazetecilik çatısı altında uzmanlık gerektiren eğitim ve kültür-sanat muhabirliğinin gelişim süreçleri, çatışma alanları, karşılaşılan sorunlar, bu alanlardaki kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütleri, alanlar öznelinde muhabir-haber kaynağı ilişkileri ve diğer muhabirlik alanlarıyla etkileşimi anlatılacak.