C Bilgisayar kodunun temel bilgilerini öğretmek, Nümerik Analiz tekniklerini bir probleme tam olarak uygulamak. Programlamaya ilişkin  uygulamalarda bulunmak.  Monte Carlo similasyon tekniği ile madde içersinde veya insan fantomlarında  x ve gama ışınları ile alfa ve beta parçacıklarının takibini yaparak alınan dozları hesaplayabilmek.