Bu dersin amacı; öğrencilere, temel bilgi teknolojilerinin önemini kavratarak, problem çözme ve analiz etme becerilerini kazandırmak, araştırma ve öğrenme ihtiyaçlarına yönelik olarak alt yapı oluşturmak, eğitim ve meslek hayatlarında teknoloji ve bilimin önemini kavratarak öğrenme becerilerini geliştirmektir. Dersin içeriği; Bilgisayar donanımı, yazılım, işletim sistemi, İnternet ve bilgisayar ağları, Kelime işlemci yazılımları, Elektronik hesaplama yazılımları, Sunu hazırlama yazılımları, Sistem güvenliği, Bilişim etiği şeklinde planlanmıştır. Başarılar dilerim