Jeofizik Mühendisliğinin bilim ve mühendislik kavramları açısından tanıtılması, uygulama alanlarının neler olduğu anlatılarak bu uygulama alanlarında kullanılan temel jeofizik yöntemlerin çalışma ilkeleri ile birlikte verilmesidir.  

İçeriği; Jeofiziğin bilim ve mühendislik açısından değerlendirilmesi. Jeofiziğin sınıflandırılması ve uygulama alanları. Güneş sisteminin özellikleri. Yerkürenin yapısı ve bileşimi. Küresel ve arama jeofiziğinin ana yöntemleri. Gravite, manyetik, doğal/yapay elektrik ve elektromanyetik yöntemler, sismik kırılma ve yansıma, yer radarı yöntemi. Petrol, maden, yer altı suları ve diğer doğal kaynakların aranmasında jeofiziğin kullanımı. Depremlerin nedenleri ve etkileri. Deprem coğrafyası. Sismolojik açıdan yer içi yapısı. Deprem tahmini araştırmaları. Yer-yapı etkileşiminde ve deprem zararlarının azaltılmasında jeofiziğin kullanımı.