Bu ders ile öğrencilerin; beceri ve kavram tanımları ve özelliklerini, beceri ve kavramların kazanılma sıralarını tanımlamaları, beceri ve kavramlarla ilgili ölçme aracı hazırlamaları, ölçme araçlarını uygulayarak öğrencinin yapabildiklerini belirlemeleri, tek ve çok fırsata dayalı beceri ve kavramı değerlendirmeleri, performans düzeyine dayalı olarak amaç yazmaları, becerilerle ilgili amaçları gerçekleştirmek için ipucu sunma ve silikleştirme işlem süreçlerinin kullanmaları, kavramlarla ilgili amaçları gerçekleştirmek için farklı öğretim tekniklerini (doğal, doğrudan, yanlışsız öğretim gibi) kullanmaları hedeflenmektedir.