Toprak biliminin temel esasları hakkında bilgi vermeyi amaçlayan bir ders olup, toprağın fiziksel kimyasal biyolojik özellikleri anlatılmaktadır. Toprağın oluşum sürecinden başlayarak iç dinamikleri anlatılmaktadır. Uygulamalıdır.