Türkiye’nin sosyal refah ve sosyal hizmet sistemlerinin tarihsel kökenleri, sosyal refah kurumlarının gelişimi, yapısı ve işleyişi, sosyal hizmet mesleğinin Türkiye’de ve dünyadaki gelişimi konularının öğretilmesi amaçlanmaktadır.