Refah ve sosyal refah kavramlarının analizi, Türkiye’de ve Dünya’da sosyal refah kavramının gelişimi, sosyal hizmet ve sosyal hizmet örgütlerinin tanımlanması, Türkiye’de sosyal refah açısından sosyal hizmete ilişkin mevcut sistemin yapısal ve işlevsel yönleri konularında öğrencilere bilgi kazandırmak hedeflenmektedir.