Sosyal hizmet örgütlerinde kullanılan bilişim sistemleri ve teknolojileri hakkında bilginin verilmesi hedeflenmektedir.