Fitness III dersi; fiziksel uygunluğun ölçülmesi, korunması ve geliştirilmesini için yapılan uygulamaları kapsamaktadır.