Fizyoloji, fiziksel aktivite, egzersiz kavramlarını bilmek. Egzersizin kronik ve fiziksel aktivitenin akut etkilerini anlamak ve değerlendirebilmek.