Antrenman kavramı, antrenmanın bileşenleri, kondisyon ve performansı ilişkisi, organizmanın antrenmana adaptasyonu.