Dersin Amacı
Bu dersin amacı, mezuniyet öncesinde öğrencilere, psikolojik danışma ve rehberlik alanından mezun bireylerin istihdam edildikleri kurumlara ilişkin bilgi ve deneyim kazandırarak, öğrencilerin mezuniyet sonrası kariyer planlarını daha sağlıklı yapabilmelerini sağlamaktır.

Kazanımlar
Bu dersi alan öğrencilerin aşağıdaki kazanımları elde etmesi beklenmektedir:

  • Psikolojik danışma ve rehberlik alanı mezunlarının istihdam edildikleri çeşitli kurumları bilir.
  • Eğitim, adalet, sosyal hizmetler, silahlı kuvvetler gibi çeşitli kurumlardaki psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin rol ve sorumluluklarını açıklar.
  • Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin yer aldığı eğitim, adalet, sosyal hizmetler, silahlı kuvvetler gibi kurumlarda, kurumun uygun gördüğü bazı mesleki etkinlikleri gerçekleştirir.
  • Eğitim, adalet, sosyal hizmetler, silahlı kuvvetler gibi kurumlarda yer alan psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerini çeşitli açılardan karşılaştırır.
  • Geçirdiği deneyimler sonucunda hangi kurumda çalışmanın kendisine daha uygun olduğuna ilişkin bir anlayış geliştirir.