Sanskrit dili ve edebiyatı alanında MÖ 1500’den başlayarak M.S. 1000’lere kadar olan zamandaki bütün edebi yapıtları, onların ortaya çıkışlarına neden olan tarihsel, sosyal, ekonomik, siyasi, felsefi, bilimsel ve edebi gelişmeler konusunda kapsamlı bilgiye sahip olur.

Klasik Sanskrit Edebiyatı’na ait eserler incelenmektedir.