Bu derste volkanların jeolojik ve jeomorfolojik özellikleri ile dünyadaki dağılışları ve nedenleri ele alınmaktadır.