Kurak ve yarıkurak bölgelerdeki jeomorfolojik özellikler anlatılmaktadır.