Bu ders kapsamında, organik bileşiklerin yapısı, anorganik bileşiklerle aralarındaki farklar, önemi ve tarihçesi, bağ kavramı, organik bileşiklerin yapıları, Lewis yapılarının yazılması, formal yük ve rezonans kavramları, polarizasyon ve dipol kavramları, fiziksel ve kimyasal özellikler, adlandırma kuralları, organik bileşiklerin fonksiyonlu gruplara göre sınıflandırılması, elde ediliş yöntemleri, doymuş ve doymamışlık tanımı, alifatik, halkalı ve aromatik bileşikler, bütün fonksiyonlu gruplar ve reaksiyonları hakkında bilgiler verilecektir.