Antropojenik faaliyetler ile atmosfer, hidrosfer, litosfer ve biyosfer arasında oluşan denge bozulmalarını ilişkilendirebilmek. Atmosferde meydana gelen kirlenmeyi, ozon tabakasındaki incelmeye sebep olan kimyasal tepkimeleri açıklamak. Sera etkisi ve küresel ısınmayı tanımlamak. Enerji üretim sistemlerini göstermek, fosil yakıtlardan elde edilen enerjiyi, nükleer reaktörlerden elde edilen enerjiyi ve yenilenebilir enerji kaynaklarındaki enerji potansiyelini karşılaştırmak ve eleştirebilmek.