Kanıta dayalı uygulamanın tarihi, sosyal hizmette kanıta dayalı uygulamanın aşamaları, kanıta dayalı sosyal hizmet uygulaması için sosyal hizmet uzmanlarının sahip olması gereken beceriler ve yükümlülükler, kanıta dayalı sosyal hizmet uygulaması için araştırma yöntemleri, yarı-deneysel araştırma yöntemi, sistematik derleme ve meta-analiz yöntemleri, kanıta dayalı sosyal hizmet müdahalesi örnekleri ve kanıta dayalı sosyal hizmet müdahalesi için grup uygulaması