Öğrenci, Türk kamu yönetiminin yapısını ve bu yapı içerisinde sosyal hizmetin yerini öğrenmelidir.