Olasılık Teorisi, Rassal Değişken, Kesikli Dağılımlar, Sürekli Dağılımlar ile ilgili konuları kapsamaktadır.