Güvenli çalışmanın önemi; Laboratuvar çalışmalarına başlamadan önce yapılacak işlemler. Kimyasal madde ortamı; Cihazlar ve malzemeler, malzemelerin temizlenmesi; Atık maddelere uygulanan işlemler; Elektrikli cihazlarla çalışma; Radyoaktiflikle ilgili genel bilgiler, radyasyon tipleri, iyonlaştırıcı radyasyon, radyolojik koruma sistemi, çevre kirlenmesi; İyonlaştırıcı radyasyonun tıpta kullanılması; Nükleer reaktörler; Elektromanyetik alanlar ve radyasyon, optik radyasyon; Toksikoloji ve kimyasal maddelerin toksikolojik özellikleri; Zehirli maddelerin metabolizmik dönüşümü ve alınacak önlemler; Solunumla gelebilecek tehlikelerden korunma; Laboratuvar kazlarında ilk yardım ve genel özet

İlk yardım, laboratuvar kazaları, kimyasal maddelerin tanımı, depolanması, atıklara uygulanacak işlemler, patlayıcı ve yanıcı maddeler ile çalışma, laboratuvarda damıtma, yüksek basınç ve vakum altında çalışılırken dikkat edilecek hususlar, elektrikli cihazlar ile çalışma, ışınlardan korunma, yangına karşı önlemler, yangın söndürücüler, maskeler ve filtreler, toksisite, kazalarda ilk yardım konularında bilgiler vermek