Bu ders ile merkezi ve çevresel sinir sisteminde yer alan temel sinirsel yapılar, fonksiyonları ve ilgili sinirsel süreçler hakkında bilgi sağlanması amaçlanmıştır. Ek olarak, çeşitli davranışlarla ilişkili beyin yapılarını göstermek, farklı beyin yapıları arasındaki ilişkileri tartışmak ve davranışın düzenlenmesinde nörotransmiter ve hormonal yapıların mekanizmaları incelemek dersin amaçları arasındadır.

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;

  • Fizyolojik psikolojik araştırma alanının doğasını ve amaçlarını betimleyebilecektir.
  • Davranışın biyolojik temellerini betimleyebilecektir.
  • İnsan türünün ve beyninin evrimini betimleyebilecektir.
  • Sinirsel iletişimin mekanizmalarını ayırt edebilecektir.
  • İnsan beyninin evrimini ve gelişimini betimleyebilecektir.
  • Beynin ana yapılarını ayırt edebilecektir.
  • İlaçların nörotransmiterler üzerindeki etkilerini betimleyebilecektir.
  • Psikofizyolojik metodolojiyi betimleyebilecektir.