Konu özeti

  • FİZİKOKİMYAYA GİRİŞ

    Fizikokimya hem denge hem de denge dışı olaylar ile ilgilenir . Denge termodinamiğin konusu olup denge dışı olaylar ise kinetiğin ilgi alanına girer. Fizikokimyanın mikroskobik ve makroskopik seviyeler arasında ilişki kuran istatistik termodinamik ve her üç dalı da içine alan elektrokimya gibi yan dalları da vardır .

  • TERMODİNAMİĞİN YASALARI

  • MADDENİN HALLERİ