Topic outline

 • General

  Bu derste kaynak ana kitap olarak şu kitap kullanılmaktadır; Van De Walle, J. A., Karp, K. S. ve Bay-Williams, J. M. (2012). İlkokul ve ortaokul matematiği: Gelişimsel yaklaşımla öğretim (Çev. S. Durmuş). Ankara: Nobel Yayıncılık

 • Topic 1

  tanışma ve dersin kapsamına dair konuşmanın ardından aşağıda yer alan bölüm üzerine tartışma yürütülür, 

  Bölüm 2: Matematik Bilmenin ve yapmanın ne Anlama Geldiğinin İncelenmesi

 • Topic 2

  Bölüm 1: Matematik Öğretmenleri Konseyi Standartlarıyla Matematik Öğretimi

 • Topic 3

  Bölüm 3: Problem Çözme ile Öğretim

 • Topic 4

  Bölüm 4: Probleme dayalı dersin Planlanması

 • Topic 5

  Problem Çözmeye dayalı hazırlanan ders planları sınıfa sunulur, planlar ve ders içeriklerine dair tartışma yürütülür. 

  • Topic 6

   Bölüm 5: Öğretimin Değerlendirme ile Yapılandırılması

   • Topic 7

    Soru çeşitleri, açık uçlu ve çoktan seçmeli soru yazımı ve bilişsel alanlarına bağlı olarak soru analizi. 

   • Topic 8

    Bölüm 8: Erken Dönemlerde Sayı kavramlarının ve Sayı Hissinin Gelişimi

   • Topic 9

    Bölüm 8: Erken Dönemlerde Sayı kavramlarının ve Sayı Hissinin Gelişimi

    • Topic 10

     Bölün 9: Dört İşlemin Anlamlarının Geliştirilmesi

     ve dört işlem problemleri yazma etkinlikleri

    • Topic 11

     Bölün 9: Dört İşlemin Anlamlarının Geliştirilmesi

     ve dört işlem problemleri yazma etkinlikleri

     • Topic 12

      Bölüm 10: Temel Kuralların Öğretiminde Öğrencilere Yardımcı Olma

     • Topic 13

      Bölüm 12: Doğal sayılarla Hesaplamalar için Stratejiler Geliştirme

     • Topic 14

      Bölüm 13: Doğal Sayılarla Hesaplamaya Dayalı Tahminin Kullanımı