İşlenecek Metin

İşlenecek Metin:

MÂHÛRDAN GAZEL

 

Gördüm ol meh dûşuna bir şal atıp Lâhûr’dan

Gül yanaklar üstüne yaşmak tutunmuş nûrdan 


Nerdübanlar bûşiş-i nermîn-i dâmâniyle mest 

İndi bin işveyle bir kâşâne-i fağfûrdan


Atladı dâmen tutup üç çifte bir zevrakçeye 

Geçti sandım mâh-ı nev âyine-i billûrdan


Halk-ı Sâ’dâbad iki sâhil boyunca fevc fevc

Vâde’i teşrîfine alkış tutarken dûrdan


Cedvel-i Sîm’in kenarından bu âvâzın Kemâl

Koptu bir fevvâre-i zerrîn gibi mâhûrdan


(Eski Şirin Rüzgârıyla)


Son değiştirme: 21 Şubat 2018, Çarşamba, 08:15