İlgili Metin

İşlenecek Metin:

ÇUBUKLU GAZELİ

Âheste çek kürekleri mehtâb uyanmasın, Bir âlem-i hayâle dalan âb uyanmasın. Âguşu nevbahârda hâbidedir cihan, Sürsün sabah haşre kadar, hâb uyanmasın. Dursun bu mûsikî-i semâvî içinde saz, Leylî terâbda bir dahî mızrâb uyanmasın. Ey gül sükûta varmağı emreyle bülbüle, Gülşende mest-i zevk olan ahbâb uyanmasın. Değmez Kemâl uyanmaya ikbâl-i ömr içün, Varsın bu uykudan dîl-i bî-tâb uyanmasın...

Yahya Kemal Beyatlı ( 1884 - 1958 )Son değiştirme: 21 Şubat 2018, Çarşamba, 08:19