İlgili Metin

İşlenecek Şiir:


Çamlıca Gazeli

Biz şi'ri böyle söyledik ağyâr söylesün
Hem dost söylesün bunu hem yâr söylesün

Renk aldı özge âteşimizden şerâb ü gül
Peymâne söylesün bunu gülzâr söylesün

Mızrab-ı tab'ımız sözü kalbetti besteye
Hem beste söylesün bunu hem kâr söylesün

Esrâr-ı nazmı şerhedemez akl-ı dünyevî
Eflâke perr ü bâl açan efkâr söylesün

Bîgâneler bu sâhada mâzûrdur Kemâl
Erbâb-ı zevk şi'rimi her bâr söylesün

Yahya Kemal Beyatlı

Son değiştirme: 21 Şubat 2018, Çarşamba, 08:22