İlgili Metinler

İşlenecek şiirler:

16 MART 1920

Dil var mı kahr-ı dehr ile vîrân edilmedik 

Beytü’l-hazen mi kaldı perîşan edilmedik

Dûr olmasıyle rahmeti Hakk’ın bu ülkeden 

Yoktur şirisk katresi rîzan edilmedik

Gurbet yolunda bir eve uğrar mı bir garîb 

Gam sofrasında şâm-ı garîbân edilmedik


Aksâ-yı şebde zulmeti çâkeyleyen şafak

Bir yer görür mü çâk-i girîbân edilmedik

Bir gün dolarsa çilemiz ey Rabb-ı Zü’1-Celâl

Bir şer bırakma der-kef-i mîzan edilmedik”

Yahya Kemal Beyatlı


1918

“Ölenler öldü, kalanlarla muztarip kaldık.

Vatanda hor görülen bir cemâatiz artık

Ölenler en sonu kurtuldular bu dağdağadan

Ve Göz kapaklarının arkasında eski vatan

Bizim diyâr olarak kaldı tâ kıyâmete dek

Kalanlar ortada genç, ihtiyar, kadın, erkek

Harâb olup yaşıyor tâli’in azâbıyle;

Vatanda düşmanı seyretmek ıztırabıyle.

Vatanda korkulu rüya içindeyiz, gerçek.

Fakat bu çok süremez, mutlaka şafak sökecek

Ateş ve kanla siler, bir gün, ordumuz lekeyi,

Bu, insan oğluna bir şeyn olan, Mütareke’yi”

Yahya Kemal Beyatlı


Son değiştirme: 21 Şubat 2018, Çarşamba, 08:29