Mehmet Emin Yurdakul ve Şiiri

Seçilen Metinler:

Mehmet Emin Yurdakul:

 

 

ANADOLU'DAN BİR SES YÂHUD CENGE GİDERKEN

Yurdumuzun Koç- Yiğitleri'ne

Ben bir Türk'üm dinim, cinsim uludur,

Sinem, özüm ateş ile doludur,

İnsan olan vatanının kuludur,

     Türk evlâdı evde durmaz; giderim!

 

Yaradan'ın Kitâb'ını kaldırtmam,

Osman'cığın bayrağını aldırtmam,

Düşmanımı vatanıma saldırtmam,

     Tanrı evi viran olmaz; giderim!

 

Bu topraklar ecdadımın ocağı,

Evim, köyüm hep bu yerin bucağı,

İşte vatan! İşte Tanrı kucağı!

     Ata yurdun evlât bulmaz; giderim!

 

Tanrı'm şâhid duracağım sözümde,

Milletimin sevgileri özümde,

Vatanımdan başka şey yok gözümde,

     Yar yatağın düşman almaz; giderim!

 

Ak gömlekle gözyaşımı silerim.

Kara taşla bıçağımı bilerim.

Vatanımçün yücelikler dilerim.

     Bu dünyâda kimse kalmaz; giderim!

 

 

Mehmet Emin Yurdakul:

 

 

 IRKIMIN TÜRKÜSÜ


Türk Ocağı'na

Biz, Oğuzlar soyu olan Türkleriz;

     İlk ateşi parlatan,

İlk sapanla sert toprağa tohum atan,

İlk ocağa temel koyan hep biziz.

 

Her bucakta vahşî yeller eserken

Isıg-göl’de çadır kuran biz vardık;

Urallar'da boz ayılar gezerken

İlk kervanı biz Uygurlar çıkardık.

 

Bakın, bizim öz Türkçemiz ne hoş dil!

     Onun her bir nağmesi,

Gökten gelen hitap gibi saf sesi

Ne bülbüle, ne tutuya (papağana) eş değil.

 

Bu dil ala geyiklerin içtiği

Yakut renkli çaylar gibi şarıldar;

Orhun ile Kızılırmak gibi ki

Sularında ruhlarımız pırıldar.

 

Eğiliniz, ey şerefler, ey şanlar,

Ey ırklara altun destan yazanlar!

     Biz devlerin, fillerin

     Diz çöktüğü kuvvetiz;

     Eski, yeni dillerin

     Anlattığı milletiz!..

 

Biz Türklerde büyük, küçük tanılır;

     Bizim için kan saçan,

Bize necat (kurtuluş) vermek için yol açan

Azizlerin sırasında anılır.

 

Beyaz saçlı insanlarla alîller (hastalar)

Bizde saygı, bizde acı bulurlar;

Solgun yüzlü yetimlerle sefiller

Bize evlât, bize kardaş olurlar.

 

Bizde her kalp Şark ruhunu titretir;

     Şu ihtiyar dünyânın,

Peygamberler yurdu olan Asya'nın

Bozulmayan pâk ahlâkı bizdedir.

 

Bizdedir ki bir erkeğin sözleri

Hiçbir dostu ve düşmanı aldatmaz;

Genç kızların cana değen gözleri

Doğruluktan başka bir şey parlatmaz.

 

Eğiliniz, ey şerefler, ey şanlar,

Ey ırklara altun destan yazanlar!

     Biz devlerin, fillerin

     Diz çöktüğü kuvvetiz;

     Eski, yeni dillerin

     Anlattığı milletiz!..

 

Biz girdâblar, uçurumlar aşanız;

Elimizde mızraklar,

Önümüzde gök ve kızıl bayraklar

Dünyâların uçlarına koşanız.

 

Milletimiz her bir yalçın kayaya,

Her sahile tuğlarını dikendir;

Goluva'ya ve cihangir Roma'ya

Haraç salan fâtih Hunlar bizdendir.

 

Bağrımızda şu çırpınan kalp kadar

     Bir kuvvete eğilmez,

Elmas gibi parçalanır, ezilmez

Hangi ırkta kahramanlar kalbi var?

 

Bu kalptir ki alnı yüce kaldırtır;

Zafer için göğse iman getirir;

En büyüğe ve en güce saldırtır;

Sarp yollarda, "ileriye!" dedirir.

 

SAKIN KESME

Ey hemşehri! Sakın kesme, yaş ağaca balta vuran el unmaz;

Na, kütükler!... Nice yıldır, hiçbirine kervan gelmez, kuş

konmaz;

Bunları kes, o baltanla bu çürümüş ağaçları yere ser.

 

Bak, sizin köy şu yemyeşil koruluğun gölgesinde ne güzel!..

Gönülleri açmadadır, yaprakların arasından esen yel.

Yazık, günah olmaz mı ki, çıplak kalsın bu zümrüt yurt, şirin

yer?

 

Hem dünyada en birinci borç değil mi her kula

Bir tohumu fidan yapmak, fidanı da bir orman?...

Eğer böyle olmasaydı, ne kalırdı oğula:

“Mirasımı artır” diye öğüt veren atadan?....

 

Sakın kesme, her dalından bir güzel kuş ses versin;

Sakın kesme, gölgesinde yorgun çiftçi dinlensin:

Sakın kesme, şu sevimli köye kanat kol gersin;

Sakın kesme, aziz vatan günden güne şenlensin!...

                                                 Mehmet Emin Yurdakul

(Fethi Tevetoğlu, Mehmet Emin Yurdakul, Kültür ve Turizm Bakanlığı yayınları, Ankara, 1988, s.154)

 


Son değiştirme: 21 Şubat 2018, Çarşamba, 21:57