ders izlence formu

İçerik: 

Bu pratik kapsamında özellikle ilaç etken maddesi de olabilecek bazı bileşiklerin sentezi verilmektedir. Sentezi yapılan bileşiklere örnek olarak 1) İyodoform, 2) Benzil alkol ve Benzoik asit (Cannizaro reaksiyonu), 3) p-Nitroasetanilid, 4) Aspirin hidrolizi, 5) Benzokain, 6)Benzoin, 7) Benzil, 8) Benzilik asit verilebilir. Yine bu pratik programında, öğrencilere ödev olarak verilen 1) Benziliden anilin, 2) Fenil azo b-naftol, 3) p-Nitroasetanilid hidrolizi, 4) Etilasetat, 5) Asetanilid, 6) Dibenzalaseton, 7) Benzil fenoksim, 8) Diazoamino benzen gibi maddelerin sentezi de gerçekleştirilmektedir.

 Amacı: 

İlaç etkin maddelerinin kimyasal yapıları ve içerdiği fonksiyonel gruplar göz önünde bulundurularak, ilaç etkin maddeleri ve ara basamak ürünlerinin sentezlenmesinde kullanılan başlangıç maddelerinin seçimi ve istenilen ürüne ulaşabilmek için kullanılacak organik sentez yöntemlerinin uygulanabilirliği konularında teorik ve pratik bilgi kazandırmak.

Last modified: Friday, 17 March 2017, 10:30 AM