Milgram'ın Otoriteye İtaat Deneyi

Milgram, yaptığı deneyde, karşı tarafa zarar vermek pahasına otoritenin sözünden çıkılmadığını ve büyük oranda uyum gösterildiğini ortaya koymuştur