İnsan Haklarına İlişkin Dünyadan Güncel Örnekler

Gazete, televizyon vb. yayınlara yansımış haber ve yorumlardan örnekler

Dosyayı görmek için 13.hafta.pdf tıklayın