Genel Değerlendirme: Etik, Eğitim ve İnsan Hakları Kavramları Arasındaki İlişki

Sevgi İyi, ‘‘İnsan Olma Bilinci Kişi Olma Sorumluluğu’’, Kaygı, Uludağ Üniversitesi Felsefe Topluluğu Dergisi, sayı: 2, Bahar 2003, ss. 21-26.

Ertuğrul Özkök, ‘‘İnsan Haklarının Yaygınlaştırılması için Kitle İletişim Araçlarında Felsefe’’, İnsan Haklarının Felsefi Temelleri, (Yayına Hazırlayan: İoanna Kuçuradi), Türkiye Felsefe Kurumu, Ankara, 2009, ss. 225-232.

Click 14.hafta.pdf link to view the file.