We must decolonize our museums!

Müzeler tarihsel olarak kolonizasyon uygulamalarıyla yakından ilişkilidir; bu bugün de devam ediyor. Catlin-Legutko'nun müze yöneticisi olarak çalışmasının büyük bir kısmı, müze alanında kültürü ve mirası temsil edilen insanlara geri dönme, uygulama yoluyla müze alanını “sömürgeleştirmeyi” savunan insanlara ses ve güç vermeye odaklanmıştır.

Click https://www.youtube.com/watch?v=jyZAgG8--Xg link to open resource.