Prof. Dr. Esin Akı

Bu pratik kapsamında özellikle ilaç etken maddesi de olabilecek bazı bileşiklerin sentezi verilmektedir. Sentezi yapılan bileşiklere örnek olarak 1) İyodoform, 2) Benzil alkol ve Benzoik asit (Cannizaro reaksiyonu), 3) p-Nitroasetanilid, 4) Aspirin hidrolizi, 5) Benzokain, 6)Benzoin, 7) Benzil, 8) Benzilik asit verilebilir. Yine bu pratik programında, öğrencilere ödev olarak verilen 1) Benziliden anilin, 2) Fenil azo b-naftol, 3) p-Nitroasetanilid hidrolizi, 4) Etilasetat, 5) Asetanilid, 6) Dibenzalaseton, 7) Benzil fenoksim, 8) Diazoamino benzen gibi maddelerin sentezi de gerçekleştirilmektedir.